Поточний № 4 (1431)

18.06.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

ДУ Інститут зернових культур НААН: ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ І ГІБРИДИ


17.06.2017

ДУ Інститут зернових культур НААН є провідною науково-дослідною установою України, науково-методичним центром з координації програм наукових досліджень «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» та «Новітні системи землеробства і землекористування».

ОСНОВНИМИ напрямами діяльності наукового закладу є розробка сучасних теоретичних основ методів селекції, створення гібридів кукурудзи і сорго, сортів зернових і зернобобових культур, насінництво і післязбиральна обробка зерна, розробка нових і вдосконалення існуючих технологій вирощування нових гібридів кукурудзи та сорго, озимих, ярих зернових колосових культур, зернобобових та круп’яних культур, створення наукових основ організації сівозмін і оптимізації посівних площ, моделювання процесів органічного виробництва і підвищення біоенергетичного ресурсу зерновиробництва, забезпечення на основі новітніх агротехнологій раціонального застосування добрив і пестицидів, відновлення родючості ґрунтів. Працюють науковці  і над  створенням нових генотипів великої рогатої худоби, над ефективністю використання типових раціонів для високопродуктивних тварин, займаються збереженням генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби червоної степової, сірої української, української м’ясної. Інститут зернових культур  забезпечує наукове впровадження розробок, сприяє реалізації регіональних програм інноваційного розвитку АПК.
Інститут традиційно займає лідерські позиції із селекції кукурудзи і сорго в Україні. Тут створено понад 300 гібридів кукурудзи і близько 50 сортів і гібридів соргових культур. Зараз в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, знаходиться 142 гібриди кукурудзи та 20 сортів і гібридів соргових культур селекції інституту, які займають понад 25% від загальної площі посівів цих культур (1,2 млн. га площі посівів). Найбільш поширені у виробництві гібриди кукурудзи ДН Пивиха, Оржиця 237 МВ, Солонянський 298 СВ, ДБ Хотин, ДН Аджамка, Моніка 350 МВ, потенціал врожайності яких сягає 12,0-15,0 т/га. 
Інститут співпрацює з багатьма науковими установами НААН, НАН України, вищими навчальними закладами, розвиває тісні міжнародні зв’язки з науково-дослідними інститутами 14 країн Європи і Азії (найбільш результативні – з Білорусією, Китаєм, Болгарією, Грецією), в першу чергу за спільними програмами з питань селекції кукурудзи.
У системі Інституту працюють 203 наукові і технічні працівники, з них 5 академіків НААН, 15 докторів наук, 67 кандидатів наук. Щорічно в аспірантурі за 5 спеціальностями проходять підготовку 28 аспірантів, а в спеціалізованій раді за спеціальністю «Селекція і насінництво» та «Рослинництво» захищають свої наукові розробки 8-12 осіб. 
Популяризація і доведення до широкого кола науковців інформації про наукові досягнення та інноваційні розробки інституту здійснюється через розміщення у мережі Інтернет та фахове наукове видання «Бюлетень ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН України», який включено до бази Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та наукометричних баз Google Academy, РИНЦ.
До мережі Інституту входять юридично самостійні дослідні станції (Ерастівська, Розівська, Синельниківська, Генічеська) та господарства (ДП «ДГ «Дніпро», ДП «ДГ «Поливанівка» та ДП «ДГ «Красноградське»), які виконують програми наукових досліджень, забезпечують виробництво елітного та гібридного насіння, здійснюють впровадження і пропаганду досягнень науково-технічного прогресу.
Інститут зернових культур і його дослідні станції щорічно впроваджують у виробництво 30-35 сортів і гібридів зернових культур, розробляють сучасні елементи сортових технологій вирощування кукурудзи, озимої пшениці, ярого ячменю, новітні системи і способи основного обробітку ґрунту для сівозмін різної спеціалізації та екологічного спрямування, кожні п’ять років пропонують 10-15 нових технологічних регламентів і способів застосування засобів захисту рослин для різних агробіоценозів. Посівні площі зернових культур, на яких ведеться впровадження нових сортів і гібридів, технологій, регламентів, засобів, запропонованих інститутом, становлять 2,5-3 млн. га.
Інститутом та його мережею щорічно вирощується насіння перспективних сортів і гібридів 15 сільськогосподарських культур. Обсяг виробництва ози­мих культур становить 15 500 т, ярих зернових і бобо­вих культур – 9 500 т, батьківських форм кукурудзи – 300-400 т, гібридів кукурудзи першого покоління – 1 000-1 500 т, гібридів першого покоління соняшнику – 200-250 т.
Маркетингова та інноваційна діяльність інституту базується на систематичному проведенні для спеціалістів АПК семінарів, конференцій, виданні рекомендацій, проспектів, каталогів, сортових паспортів, організації лекцій і консультацій. 
Анатолій ЧЕРЕНКОВ, директор, академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 

«ДНІПРО» тримає марку!

У 2017 році Державному підприємству «Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України виповнилося 60  років. Починалось воно з невеликого дослідного поля  площею в 215 га, на базі якого згодом було утворене Дослідне господарство Інституту кукурудзи, яке нині успішно працює на ринку сільськогосподарської продукції. Основний напрямок діяльності підприємства – вирощування та доведення до посівних кондицій елітного насіннєвого матеріалу озимих та ярових зернових, високоврожайних гібридів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції, гібридів кукурудзи селекції Інституту зернових культур.
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ і дослідницьку діяльність ДГ «Дніпро» успішно поєднує з виробничою,  вирощуючи насіння батьківських форм районованих гібридів кукурудзи, еліту та насіння першої репродукції  широкого спектра польових культур з метою  сортооновлення та сортозаміни для сільськогосподарських підприємств всіх форм власності степової зони України.
Дослідне господарство займає особливе місце у системі Інституту зернових культур і є центральною експериментальною базою, де наукові працівники лабораторій проводять польові досліди із селекції та насінництва кукурудзи різних груп стиглості, розробляють технології вирощування кукурудзи і  запроваджують наукові основи зимостійкості озимих культур.
Вагомий внесок у становлення та розвиток станції зробили директори Інституту - академіки Антон Задонцев, Петро Сусідко, Валентин Циков, Євген Лебідь, Анатолій Черенков.
Важливе місце у дослідженнях, що проводяться в Дослідному господарстві «Дніпро», займають роботи із селекції та насінництва кукурудзи, що здійснюються під керівництвом академіка НААН Бориса Дзюбецького. Результатом багаторічної роботи лабораторії селекції кукурудзи стали виведені та районовані у різні роки понад 60 гібридів різного призначення та використання.
На сьогодні попитом користуються гібриди Моніка 350 МВ, ДБ Хотин, Солонянський 298 СВ,   Аквазор ДН, ДН Корунд,  Яровець 243 МВ, Подільський 274 СВ, що мають високу адаптованість до агресивних умов середовища, стійких до комплексу хвороб і шкідників: вовчка, борошнистої роси, фомопсису, білої і сірої гнилей. 
Під час реалізації насіння фахівці підказують, який саме посівний матеріал підійде до умов конкретного регіону, враховуючи можливості господарства, зокрема фінансові, й завдання, що стоять перед ним. Усе це разом, а також синтез знань і досвіду робить дослідне господарство «Дніпро» надійним партнером для сільгоспвиробників. 
Результати наукових розробок, нові сорти та гібриди, передовий досвід виробництва широко пропагуються на нарадах, семінарах, впроваджуються у виробництво. На базі ДП «ДГ «Дніпро» обласне та районне управління агропромрозвитку, а також Інститут зернових культур НААН  проводять семінари, семінари-практикуми.
Господарство має власний насіннєвий комплекс для доведення насіння до посівних кондицій. До  його складу  входять калібрувальний завод, чотири КЗС-40, зерносушарня, критий тік, токові майданчики з твердим покриттям, насінницькі склади, зерноочисний комплекс «Петкус», що дозволяє  здійснювати повний цикл робіт: від посіву до продажу готового посівного матеріалу.