Поточний № 2 (1412)

31.01.2023

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Постраждалі від війни громади в Україні отримали нові автомобілі швидкої допомоги 


26.07.2022

Програма розвитку ООН, за підтримки Канади, передала вісім машин швидкої допомоги громадам, що потерпають від наслідків воєнних дій на сході та півдні України
Київ, 25 липня 2022 р. – Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що працюють в безпосередній близькості від зони воєнних дій в Україні, отримали по два автомобілі швидкої допомоги на громаду, що допоможе їм реагувати на зростання кількості постраждалих. Завдяки транспорту, що допомагає рятувати життя, лікарі в Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові зможуть надавати екстрену медичну допомогу та евакуювати поранених.
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансування Уряду Канади доставила автомобілі швидкої допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
За п’ять місяців війни медична інфраструктура в Україні зазнала значних руйнувань. Виконувачка обов’язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що внаслідок цього значно знизилась здатність реагувати на зростаючі потреби в екстреній медичній допомозі. «Оперативне надання ефективних амбулаторних медичних послуг є критично важливим для рятувальних операцій під час війни. Програма розвитку ООН та наші партнери співпрацюють із Урядом України, аби підтримати українських лікарів, парамедиків і рятувальників усіма можливими способами», – сказала вона.
Автомобілі мають відповідний рівень захисту та спеціальне медичне обладнання, яке може допомогти врятувати життя у важкодоступних районах. Кожна машина швидкої допомоги здатна евакуювати до чотирьох пацієнтів одночасно й оснащена всім необхідним для надання невідкладної допомоги, включаючи пристрій для перенесення сидячого пацієнта, аспіратор, пульсоксиметр, дефібрилятор-монітор з кардіостимулятором, електрокардіограф, вакуумний матрац, ноші, довгу дошку для спини, вакуумний бандаж, пристрій для іммобілізації шийного відділу хребта тощо.
У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру ПРООН за підтримки Уряду Канади та інших партнерів докладає всіх зусиль, аби працівники медичної сфери в Україні мали в своєму розпорядженні необхідні медичне обладнання та інструменти для продовження виконання їхньої життєво важливої роботи. Серед інших спільних ініціатив – передача операційного столу до Чернігівської центральної районної лікарні, а також проведення серії медичних навчань для спеціалістів та волонтерів Центрів соціальних служб, що надають допомогу тимчасово переміщеним сім’ям із Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Київської областей.
Для довідки
Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
***
War-torn communities in Ukraine receive new ambulances 
UNDP, with the support of Canada, has delivered eight ambulances to communities on the front lines of the war in eastern and southern Ukraine 
KYIV, 25 July 2022 – The Emergency Medical Aid and Disaster Medicine Centres on the front lines of the war in Ukraine have received two vehicles each per community to help them respond to the growing number of casualties. The life-saving transport will help doctors in Chernihiv, Kharkiv, Odesa and Sumy provide emergency medical attention and evacuate the wounded.
The United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine, with funding from the Government of Canada, provided the life-saving transport vehicles within UN Recovery and Peacebuilding Programme.
 
The medical infrastructure in Ukraine has suffered significant damages over five months of war. Manal Fouani, acting UNDP Resident Representative in Ukraine, said this has resulted in reduced capacity to rapidly respond to increasing demands for emergency medical services. “Availing timely and efficient ambulatory medical services is critical for rescue operations during war times. UNDP and our partners are working with the Government of Ukraine to support the country’s doctors, paramedics, and rescuers in any and every way we can,” she said.
The ambulances have armoured protection and special medical equipment that can help save lives in remote areas. Each ambulance can evacuate up to four patients, and is equipped with all that is needed for emergency care, including an aspirator, a pulse-oximeter, a defibrillator-monitor with a pacemaker, an electrocardiograph, a device immobilizing the cervical spine and much more.
UNDP, within the UN Recovery and Peacebuilding Programme and with the support of the Government of Canada and other partners, is working to ensure healthcare professionals in Ukraine have access to the medical facilities and tools they need to continue their important work. Other recent joint initiatives include providing an operating table for the Chernihiv Central District Hospital and organizing emergency medical training for specialists and volunteers of Social Service Centers to help internally displaced families from Donetsk, Luhansk, Sumy, Kharkiv and Kyiv oblast.
Background
The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) is being implemented by four United Nations agencies: the United Nations Development Programme (UNDP), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).
Twelve international partners support the Programme: The European Union (EU), the European Investment Bank (EIB), the U.S. Embassy in Ukraine, and the governments of Canada, Denmark, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and Switzerland.